Seminar „Biomassi väärindamine“

Seminar Bimassi väärindamine. Ettekanded BB4V projekti tutvustus. Ants-Hannes Viira, Eesti Maaülikool Biomajandus MAK 2014-2020 ja ÜPP strateegiakava 2021-2027. Martti Mandel, Maaeluministeerium Biometaani toetused täna ja tulevikuväljavaated. Liisa Mällo, MKM Bioetanooli …