Rohelise Süsiniku varu Eestis

Eestil on võimalus oma loodusressursse väärikalt majandada ja roheliste toodete järele on Euroopas suur nõudlus mis tuleneb kliimaeesmärkidest. Täna Eesti ekspordib väärindamata kujul ümarpuitu paberi- ja küttepuiduna ja samuti 1.2 …

Seminar „Biomassi väärindamine“

Seminar Bimassi väärindamine. Ettekanded BB4V projekti tutvustus. Ants-Hannes Viira, Eesti Maaülikool Biomajandus MAK 2014-2020 ja ÜPP strateegiakava 2021-2027. Martti Mandel, Maaeluministeerium Biometaani toetused täna ja tulevikuväljavaated. Liisa Mällo, MKM Bioetanooli …