Biometaan põleb

Biometaan on väga hea taastuv alternatiivkütus. Tänu biometaanile on meil olemas referentshind, mis annab meile võimaluse hinnata taastuvkütuste hinnataset. Biometaani abil on võimalik täita taastuvenergiaeesmärki.