Elektriautode kliimameede

Kulutõhus transpordisektori dekarboniseerimine

Kiirlaadijad Heltermaa sadamas

Taastuvenergia direktiivi järgi arvestatakse taastuvenergia osakaal elektriautodel, aga samuti ka elektriraudteel kahe aasta taguse osakaalu järgi riigi elektritootmises. Statistikaameti KE0332018 andmel ja võttes arvesse elektritootmiseks kasutatavad kütuste eriemissioonid ja elektritootmise kasutegurid saame Eesti keskmiseks elektritootmise emisiooniks 854 kgCO2/MWhel.  Taastuvelektri osakaaluks 16%.

Bensiinimootoriga Volkswagen Golf emisioon 108 gCO2/km. Elektriauto Nissan Leaf tarbib 20 kWh elektrit 100 km läbimiseks mis teeb seega tema emissiooniks 171 gCO2/km. Elektriauto muutub kliimasõbralikuks alates sellest hetkest, kui Eesti elektritootmise keskmine emisioon oleks  alla 630 kgCO2/MWhel, või siis taastuvelektri osakaal tootmises peaks olema vähemalt 38%. 

2020 aasta alguses jagatav elektriautode ostutoetus, kus jagatakse välja 1.2 MEUR so. 5000 € ostutoetus auto kohta, millest jagub 240 auto ostuks. Toetusmeetmega on läbisõidukohustus 80 000 km nelja aasta jooksul. Kuna elektriauto kasutuselevõtuga CO2 emissioon tõuseb 63 gCO2/km siis ostutoetusega premeeritakse täiendavat kasvuhoonegaaside emisiooni 992 €/tCO2. Toetusmeetmega kaasnev täiendav emisioon on kokku 1200 tCO2.

Kliimaambitsiooni analüüsi järgi, elektriautode toetusmeede vastupidiselt vähendab CO2 emissioone. Paraku on aga selle analüüsi arvutused salastatud.