Bensiini aktsiisitõus – Valitsus tegi seda jälle

Alates 01. Aprill tõusis kütuseaktsiis bensiinile 2.5%.  Aga mitte ainult aktsiis ei tee kulutusi kütusele kallimaks.

Kütusemüüjatele on rakendatud segamiskohustus järgmiselt:

Bensiin E1095 sisaldab 10 mahuprotsenti etanooli. Seni oli lubatud etanoolisisaldus 5 %vol.

Kütus on salvestatud energia.  Energia mõõtühik on näiteks MWh. Siin arvutustes on kasutatud alumist kütteväärtust ja kütuseid normaaltingimustel.

Contents

Aktsiisimäärad:

  • Bensiin  63 €/MWh (0.563 €/l)
  • Etanool 95 €/MWh (0.563 €/l)

Eestis maksustatakse taastuvaid biokütuseid kõrgema määraga, kui fossiilseid kütuseid.

Aktsiisitõus

Alates 01. Aprill tõusis kütuseaktsiis järjekordselt ja seekord 2.5%.

E5 aktsiis oli 64.6 €/MWh ja E10 aktsiis on 66.2 €/MWh.

Energiatihedused

  • Bensiin 8.94 kWh/l
  • Etanool 5.92 kWh/l

Taastuvenergia komponendi suurenemine

Kui E5 sisaldas 5 vol% etanooli mis teeb 3.4% taastuvenergia sisalduseks kütuses, siis E10 korral on taastuvenergia sisaldus kütuses 6.9%

CO2 emissioon

Võttes eelduseks, et Eestis kasutatav bensiinimootoriga auto kulutab 7 liitrit bensiini 95 sajale kilomeetrile siis:

  • 95 – emissioon 156 gCO2/km
  • E5 95 – emissioon 151 gCO2/km
  • E10 95 – emissioon 145 gCO2/km

Võrreldes puhta bensiiniga on süsinikdioksiidi heide E10 korral -6.9% võrra väiksem.

Keskkonnapüüdluste maksumus (Kliimamaksumus)

Emissiooni vältimise kulu 1109 €/tCO2 (arvesse on võetud aktsiisi- ja kütusekulu tõusu. Arvesse pole võetud täiendavat kulu eraisikutele kes käibemaksutagastust ei saa)

Võrdluseks CO2 emiteerimise eest trahv 21.5 €/tCO2.

E10 Maksumus vs puhta bensiiniga 95

  1.  Kulutused kütusele (€/km) +20.7%
  2. Kulutused aktsiisile (€/km) +14.1%
  3. Käibemaksu suurenemine (€/km) +16.1%

Kütuse kallinemine lõpptarbijale koos käibemaksuga (€/km) +16.9%

Etanooli segamisest tulenev kulutuste suurenemine kütusele (€/km)

Maksukoormuse suurenemine kütusetarbijale

Tänu tänasele kütuseaktsiisitõusule, kütuseostja taskust ainuüksi aktsiisimaksu (bensiinilt 95) leakub aastal 2019 täiendavalt  5.6 MEUR. Lisaks veel eratarbijate poolt laekuv täiendav käibemaks.

Ja see kingitus riigieelarvele on vaid bensiini 95 osas, mille turumaht kogu kütuseturust on 30%. Veelgi suurem boonus riigikassasse laekub diiselkütuse osas, mille turumaht on 63% kütuseturust.

Analüüsimata

Kui varasemalt on arvutatud, et 10% taastuvenergia eesmärgi täitmine transpordikütustes läheb maksma Eestile täiendavalt 50 MEUR/a, siis oli seda arvutatud vaid kütusekomponenti arvesse võetuna. Tegelik kütuseturu kallinemine on märksa suurem, kui arvesse võtta ka Eesti aktsiisipoliitika iseärasused, ja seda nimelt taastuvkütuste kõrgema maksustamisega võrreldes tavakütustega. Käibemaksu kulu tõuseb eelkõige vaid eraisikutele.

Selgitused arvutustele

Tulemuseks 9 senti per liiter hinnatõus

01. Aprill üleminekul E5 > E10 tervitas meid 9 sendine hinnatõus.

Ja vaata imet, hinnatõusust ei jäänud puutumata ka 98 !!!

Kommentaarid palun ain.laidoja@estonianbioenergy.eu