Biometaan põleb

Biometaani tootmine Kundas

Biometaan on väga hea taastuv alternatiivkütus. Tänu biometaanile on meil olemas referentshind, mis annab meile võimaluse hinnata taastuvkütuste hinnataset.

Biometaani abil on võimalik täita taastuvenergiaeesmärki.

Kliimasõbralikkus

Oleneb sellest, kus ja kuidas  biometaani toodetakse.

Biometaani hind

Tanklas maksab nii CNG kui ka bio-CNG pea sama hinna. Tarbija jaoks on peidus nii toetused, subsiidiumid jne. Biometaani tegelik maksumus oleneb väga sellest kuidas seda arvutada.