Biogaasi töörühm Soul’is

23. – 25. Oktoobril toimus Lõuna-Koreas, Seoulis IEA Bioenergy Task 37 Biogas töörühma järjekordne kohtumine. Tingituna kaugevõitu toimumiskohast oli seekord esindatud vaid 9 maad 15-st Task 37 osalevast maast. Siiski oli kohtumine töine ning arutluste tulemusena liiguti kõikide töös olevate tehniliste raportitega edasi. Hetkel on töörühma kavas 6 tehnilist raportit. Kõne all on veel koostöö raportid Task 42 ja Sustainability Task-ga. Kohtumisel pandi paika ka 10 potentsiaalset Case Study teemat. Üks juhtumikirjeldus leidis sellel kohtumisel juba esitlemist. Saksamaa poolt kokku pandud „Grass Biorefinery“ kiideti üksmeelselt heaks.

Kohtumisel tehti ka kolme riigi raporti esitlused – Saksamaa, Šveits ja Taani. Lisaks otsustati, et kõigi maade raportite põhjal pannakse veel sellel aastal kokku uuendatud kogumik.

Task 37 esindajate poolt tehti paralleelselt toimuval rahvusvahelisel konverentsil International Renewable Energy Conference, KIREC 2019 ka seitse ettekannet.

International perspectives on the future of biogas

1. Road map for renewable gas (Prof. Bernadette McCabe, Austraalia)

2. Incorporating electricity and gaseous fuel (Prof. Jerry Murphy, Iirimaa)

3. Incorporating biogas into second generational bioethanol (Prof. Timo Kikas, Eesti)

4. Current status and policy direction of biogas production in Korea (Dr. Lee, Korea)

5. Food processing waste (Dr. Guenther Bochmann, Austria)

6. Value from Food Waste (Dr. Saija Rasi, Soome).

7. Keep manure fresh, get more! (Dr. Hanki Kim, Korea)

Viimasel kohtumise päeval külastati ka biogaasi jaama, mis käitleb Suwoni linna toidujääke. Jaamas töödeldakse toidujäätmed biogaasiks ning digestaat puhastatakse keemilistes ja bioloogilistes puhastites toitainetest.