Rohelise Süsiniku varu Eestis

Eestil on võimalus oma loodusressursse väärikalt majandada ja roheliste toodete järele on Euroopas suur nõudlus mis tuleneb kliimaeesmärkidest. Täna Eesti ekspordib väärindamata kujul ümarpuitu paberi- ja küttepuiduna ja samuti 1.2 …

Seminar „Biomassi väärindamine“

Seminar Bimassi väärindamine. Ettekanded BB4V projekti tutvustus. Ants-Hannes Viira, Eesti Maaülikool Biomajandus MAK 2014-2020 ja ÜPP strateegiakava 2021-2027. Martti Mandel, Maaeluministeerium Biometaani toetused täna ja tulevikuväljavaated. Liisa Mällo, MKM Bioetanooli …

Elektriautode kliimameede

Kulutõhus transpordisektori dekarboniseerimine Taastuvenergia direktiivi järgi arvestatakse taastuvenergia osakaal elektriautodel, aga samuti ka elektriraudteel kahe aasta taguse osakaalu järgi riigi elektritootmises. Statistikaameti KE0332018 andmel ja võttes arvesse elektritootmiseks kasutatavad kütuste …

Biogaasi töörühm Soul’is

23. – 25. Oktoobril toimus Lõuna-Koreas, Seoulis IEA Bioenergy Task 37 Biogas töörühma järjekordne kohtumine. Tingituna kaugevõitu toimumiskohast oli seekord esindatud vaid 9 maad 15-st Task 37 osalevast maast. Siiski …

Etanoolikonverents 2019

Eesti Biokütuste Ühing koostöös Eesti Maaülikooliga korraldab 11. Aprill 2019  konverentsi: “Etanool kui Eestimaine alternatiivkütus”. Koht: Tehnikamaja, Kreutzwaldi 56/1, ruum 315

Kliimameetmed 2021+

Kliimameetmed 2021+ Keskkonnaministeerium korraldas seminari, kus pakuti välja uusi kliimameetmeid. Lisaks varasematele ENMAK2030 kirjeldatud meetmetele, pandi lauale rida uusi GHG vähendamise meetmeid koos ideega, kuidas riiklikult võiks seda ettevõtmist rahastada.

Biometaan põleb

Biometaan on väga hea taastuv alternatiivkütus. Tänu biometaanile on meil olemas referentshind, mis annab meile võimaluse hinnata taastuvkütuste hinnataset. Biometaani abil on võimalik täita taastuvenergiaeesmärki.

Pürolüüsikatsed puidust

Puidust õli välja pigistada – ebareaalne. Samas tehakse õli igapäevaselt ida-virumaal, kus põlevkivist õli toodetakse. Kui juba kivist annab õli saada, siis peaks puidust seda veelgi lihtsamalt saama, on esimene …