Elektriautode kliimameede

Kulutõhus transpordisektori dekarboniseerimine Taastuvenergia direktiivi järgi arvestatakse taastuvenergia osakaal elektriautodel, aga samuti ka elektriraudteel kahe aasta taguse osakaalu järgi riigi elektritootmises. Statistikaameti KE0332018 andmel ja võttes arvesse elektritootmiseks kasutatavad kütuste …

Kliimameetmed 2021+

Kliimameetmed 2021+ Keskkonnaministeerium korraldas seminari, kus pakuti välja uusi kliimameetmeid. Lisaks varasematele ENMAK2030 kirjeldatud meetmetele, pandi lauale rida uusi GHG vähendamise meetmeid koos ideega, kuidas riiklikult võiks seda ettevõtmist rahastada.